நல்ல மழை பெய்யும் காலை, 5:30 மணிக்கு எழுந்து எங்க வீட்டு balconyசாரல் வரும் இடம் நின்று மழையை ரசித்துக்கொண்டே ஒரு filter காபி குடிப்பது ரொம்ப பிடிக்கும்.

Comments are closed.